Puppycursus

Jonge pups zorgen voor veel plezier in huis, maar ze moeten ook nog veel leren. Voor meer informatie over puppycursussen kunt u contact opnemen op het telefoonnummer van de praktijk. 079-3425487. Doel van een puppycursus: Goede relatie tussen baas en hond Juiste plaats van de hond in het gezin Hond die zich in zoveel mogelijk […]

Paardenkeuringen

Keuringen bij paarden worden meestal uitgevoerd vanwege aan- of verkoop, maar soms ook in het kader van de fokkerij. Ons onderzoek geeft u als (toekomstig) eigenaar een goed beeld van de gezondheid van uw paard. Bij een zogenaamde klinische keuring wordt gekeken naar de algemene gesteldheid van het paard. De ogen, het hart en de […]

Links

Hier vindt u links naar handige websites Droes Cushing/PPID

Specialist Chirurgie Paard

Anne Brünott, specialiste chirurgie paard, verricht bij ons op woensdag de meer ingewikkelde operaties. Zij is Europees specialiste en heeft jarenlang bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gewerkt. Hier heeft zij geleerd om allerlei zeer uiteenlopende operaties uit te kunnen voeren. Ook op het gebied van de orthopedie en de oogheelkunde heeft zij haar sporen […]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KNMvD, versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten […]

Privacywetgeving AVG

Indien u uw gegevens bij ons hebt doorgegeven, kunnen wij deze gegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden: de medische gegevens van uw dier vinden en bijhouden in ons computerprogramma Viva afspraken maken, aanpassen of verplaatsen contact opnemen voor het doorgeven van een laboratorium uitslag het e-mailen van relevante informatie omtrent een operatie, nazorg of een specifieke […]

Team

Op deze pagina stellen wij graag onze huidige medewerkers aan u voor. Dierenartsen: Paraveterinairen: Ondersteunend Personeel: