HD-ED

Heupdysplasie (HD) en elleboogdysplasie (ED) is een aandoening die ontstaat als gevolg van erfelijke factoren en uitwendige invloeden. Honden kunnen hier erg veel last van hebben. Er zijn echter ook honden die geen last lijken te hebben. Omdat het hier gaat om een erfelijke aandoening is het in het kader van de fokkerij zinvol om […]