Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KNMvD, versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten […]